Sponsoriyhteistyö

Sponsorointi on olennainen osa Aamulehden toimintaa. Kumppanimme ovat meille tärkeitä. Haluamme olla heidän kanssaan aktiivisessa yhteistyössä ja kuunnella heidän toiveitaan mahdollisimman tarkasti. Korostamme sponsoroinnissamme vastavuoroisuutta ja yhteistä etua, josta molemmat osapuolet hyötyvät. Pyrimme tekemään pitkäaikaisia sponsorisopimuksia ja ottamaan ne huomioon vuosibudjetoinnissamme.

Edellytämme sponsoroinniltamme kahta pääperiaatetta: hanke koskee Pirkanmaata ja Aamulehti on siinä merkittävä yhteistyökumppani.

Erityisen lähellä Aamulehteä ovat nuoriso ja lapsiperheet. Aamulehti on pitkän historiansa aikana ollut aloitteellinen useissa paikallisissa kulttuuri- ja sivistyshankkeissa. Se on edistänyt voimakkaasti myös yhteiskunnan muuta kehitystä alueella.

Aamulehti on tukemassa opiskelijayhteistyötä Pirkanmaalla.

Toivomme erityisesti yhteistyöehdotuksia, jotka edistävät Aamulehden lukemista ja tilaamista. Emme sponsoroi mainontaa opiskelijahaalareissa. Olemme rajanneet tuen ulkopuolelle myös opiskelijoiden opinto- ja luokkaretket  sekä vuosijuhlat. Muusta opiskeluun liittyvästä yhteistyöstä olemme kiinnostuneita.
Onko sinulla yhteistyöidea?

Käsittelemme meille saapuneet ehdotukset kuukausittain ja otamme sen jälkeen yhteyttä.
Jos asiasi koskee ilmoitusyhteistyötä, voit ottaa yhteyttä suoraan Kimmo Ilmavirtaan (p. 010 665 3325, kimmo.ilmavirta(a)aamulehti.fi) ja opiskelija-asioissa Kaj Koivumäkeen (p. 0503785332, kaj.koivumaki@aamulehti.fi).

Jos asiasi koskee pelkästään toimitusta (ja siihen liittyy esim. juttuaihe), voit ottaa yhteyttä suoraan suunnittelevaan uutispäällikköön (p. 010 665 3132) tai maksuttomaan numeroon uutisvihjepuhelimeen 0800 02030. Voit myös lähettää sähköpostia: al.uutisvinkki@aamulehti.fi tai al.uutispaallikot@aamulehti.fi.