Yhteistyö

Yhteistyö Lapin Kansan, Uuden Rovaniemen ja/tai Lounais-Lapin kanssa

Yhteistyö on olennainen osa toimintaamme. Kumppanimme ovat meille tärkeitä. Haluamme olla heidän kanssaan aktiivisessa yhteistyössä ja kuunnella heidän toiveitaan mahdollisimman tarkasti. Monet tapahtumamme ovat  hyviä esimerkkejä onnistuneesta yhteistyöstä.

Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä Lapin Kansan, Uuden Rovaniemen ja/tai Lounais-Lapin  kanssa, täytä tästä sähköinen lomake.

Yhteistyön periaatteet
Korostamme yhteistyössämme vastavuoroisuutta ja yhteistä etua, josta molemmat osapuolet hyötyvät. Pyrimme tekemään yhteistyösopimukset kalenterivuoden aikajänteellä ja ottamaan ne huomioon vuosibudjetoinnissamme.

Edellytämme yhteistyöltä kahta pääperiaatetta: hanke koskee Lappia ja lehti on siinä merkittävä yhteistyökumppani. Erityisen lähellä meitä ovat nuoriso ja lapsiperheet.

Lapin Kansa on historiansa aikana ollut aloitteellinen useissa paikallisissa kulttuuri- ja sivistyshankkeissa. Lehti on edistänyt voimakkaasti myös yhteiskunnan muuta kehitystä alueella.

Olemme tukemassa opiskelijayhteistyötä!

Toivomme erityisesti yhteistyöehdotuksia, jotka edistävät Lapin Kansan lukemista ja tilaamista. Emme sponsoroi mainontaa opiskelijahaalareissa. Olemme rajanneet tuen ulkopuolelle myös opiskelijoiden opinto- ja luokkaretket sekä vuosijuhlat. Muusta opiskeluun liittyvästä yhteistyöstä olemme kiinnostuneita.

Onko sinulla yhteistyöidea?
Jos haluat ehdottaa lehden harkittavaksi yhteistyötä, se käy kätevimmin sähköisen lomakkeen (linkki) avulla. Käsittelemme meille saapuneet ehdotukset kuukausittain ja otamme sen jälkeen yhteyttä.
Kaikista varsinaisista yhteistyöhankkeista pyydämme täyttämään lomakkeen.

Jos asiasi koskee ilmoitusyhteistyötä, voit ottaa yhteyttä suoraan Juho Tuhkalaan (p. 010 665 8751, juho.tuhkala@lapinkansa.fi) tai  Tarja Oljakkaan (p. 010 665 6404, tarja.oljakka@lapinkansa.fi)

Jos asiasi koskee pelkästään toimitusta (ja siihen liittyy esim. juttuaihe), voit ottaa yhteyttä suoraan suunnittelevaan uutispäällikköön (p. 010 665 7822, 010 665 6284) tai jättää viestisi sähköisen lomakkeen kautta.