Rekisteriseloste

Tilaustietokannan rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE Kayak-levikkijärjestelmästä.

Jos haluatte tarkistaa järjestelmään tallennettuja tietojanne, lähettäkää tarkastuspyynnöt kirjallisina ja allekirjoitettuina alla mainitulle rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle.

 

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kaleva365 Oy, Y-tunnus 2715049-8

Postiosoite: PL 170, 90401 Oulu

Käyntiosoite: Solistinkatu 4, 90140 Oulu

Puhelin: (08) 5377 111

E-mail: etunimi.sukunimi@kaleva.fi

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Nimi: Raija Bräysy

Nimike: Sovellusasiantuntija

Puhelin (suora): 044 7949 813

Vaihde: (08) 5377 111

 1. Rekisterin nimi

Kayak-levikkijärjestelmä

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §: n mukaiset yleiset edellytykset.

Asiakassuhteen hoitaminen, tilauksien ylläpito, lehden lähettäminen, laskutus, mahdolliset perintätoimenpiteet ja asiakassuhteen ylläpitämiseen tarvittava markkinointiviestintä.

Henkilötietolain 4 luvun mukainen henkilötietojen käsittely. Suoramarkkinointi asiakkaille.

 1. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Tiedot tilauksista

Palautetiedot

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakaskontakteissa kerääntyvät tiedot sekä asiakkaalta hänen suostumuksellaan saadut tiedot.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei luovuteta.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kayak-tilausjärjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Kaleva365 Oy:n toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on perusteltu tarve sekä sen mukaan myönnetyt käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tietojen suojauksesta ja luvattoman käytön estosta huolehditaan yhtäältä käyttäjäohjeistuksen ja -valvonnan ja sekä tiedottamisen avulla, ja toisaalta teknisten keinojen kuten suojausohjelmistojen ja -laitteiden, kuten palomuurien avulla. Yrityksessä on järjestetty kulunvalvonta, joten ulkopuoliset eivät pääse järjestelmään.

 1. Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen asiakassuhteen tai muun rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu.

 1. Rekisterin tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton ja pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava oma henkilöllisyytensä es. omakohtaisesti allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.

 1. Tiedon oikaisu

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää rekisterin tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä.

Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.