Tilausehdot

Alma Media Kustannus Oy:n kustantama Lapin Kansa ilmestyy pääsääntöisesti kuutena päivänä viikossa juhlapyhiä tai muita vastaavia päiviä lukuun ottamatta. Ilmestymättömät päivät on tarkistettavissa täältä.

Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin Lapin Kansan tilauksiin.

1. Tilausmuodot

Jatkuva tilaus on voimassa toistaiseksi ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Jatkuva tilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (12, 6, 4, 3 tai 2 kuukautta). Jatkuva tilaus laskutetaan aina laskutusjakson alkamisen jälkeen. Uuden jatkuvan tilauksen ensimmäinen laskutusjakso alkaa samasta päivästä kuin tilausaikakin ellei muuta ole sovittu. Tilaaja voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai irtisanoa jatkuvan tilauksen ilmoittamalla siitä Lapin Kansan asiakaspalveluun vähintään 3 arkipäivää ennen laskutusjakson päättymistä. Muutos tai irtisanominen astuu voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa. Tilaaja voi milloin tahansa muuttaa tilausmuodon kestotilaukseksi ilmoittamalla siitä Lapin Kansan asiakaspalveluun.

2. Tilausvaihtoehdot

Täystilaus sisältää painetun lehden liitteineen, kaikki lapinkansa.fin sisällöt, digitaalisen näköislehden, uutissovelluksen (iOS/Android) ja sähköisen juttuarkiston. Täystilauksen voi tilata viikon jokaiselle päivälle (6-päiväinen tilaus, sunnuntaina näköislehti) tai viikonlopuksi (perjantai-sunnuntai, sunnuntaisin digi). Kaikissa vaihtoehdoissa digitaaliset palvelut (verkkopalvelu, näköislehti, uutissovellus ja juttuarkisto) ovat käytössä joka päivä. Täystilauksessa sovelletaan Lapin Kansan tilausehtoja ja soveltuvin osin lapinkansa.fi:n käyttösääntöjä.

Lapin Kansan voi tilata myös ilman painettua lehteä digitilauksena, jolloin sovelletaan lapinkansa.fi:n käyttöehtoja ja soveltuvin osin Lapin Kansan tilausehtoja. Digitilaukseen sisältyy lapinkansa.fin kaikki sisällöt, näköislehti, uutissovellus ja juttuarkisto. Digitilaus on voimassa joka päivä.

3. Tilauksen irtisanominen

Mikäli tilaaja irtisanoo jatkuvan- tai määräaikaisen tilauksen ennen ensimmäisen laskun eräpäivää, muutos astuu voimaan 3 arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta ja tilaajalta peritään toimitettujen lehtien hinta. Irtisanoessaan jatkuvan tilauksensa tai jo maksetun määräaikaisen tilauksen myöhemmin tilaaja on oikeutettu saamaan takaisin etukäteen maksamansa, irtisanomisen voimaanastumisen jälkeistä aikaa koskevan tilausmaksun vain jos irtisanomisen syy on sairaus, kuolemantapaus tai muutto levikkialueen ulkopuolelle. Muutoin määräaikainen tilaus päättyy tilausjakson viimeisenä päivänä ja jatkuva tilaus kuluvan laskutusjakson loppuun. Maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan huomautusmaksun lisäksi hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä. Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, laskun perinnästä vastaa perintätoimisto.

4. Tilausten alkamisaika

Lapin Kansan tilaukset voidaan aloittaa mistä päivästä tahansa. Arkena ennen klo 14.30 tehty tilaus voidaan yleensä toimittaa seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty tilaus seuraavana tiistaina. Pyhäpäivänä tehty tilaus alkaa seuraavan arkipäivän jälkeisenä päivänä.

5. Tilaajan jakelukeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää Lapin Kansan painetun lehden jakelun tai muuttaa tilauksen osoitetta ilmoittamalla asiasta Lapin Kansan asiakaspalveluun. Arkena ennen klo 14.30 tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty muutosilmoitus yleensä seuraavana tiistaina. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen ja osoitteenmuutoksen minimiaika on 2 päivää. Jakelunkeskeytyksen voi tehdä kerralla enintään 3 kuukaudeksi. Vähintään 2 päivän pituinen tilapäinen jakelunkeskeytys siirtää jatkuvan tilauksen seuraavan laskutusjakson alkua keskeytystä vastaavalla ajalla. Määräaikaista tilausta jakelunkeskeytys ei pidennä. Yhdistelmätilauksessa (Täystilaus) lapinkansa.fin sisällöt, näköislehti, uutissovellus ja arkisto ovat käytössä 2 kk:n ajan/ kalenterivuosi, kun painetun lehden jakelu on keskeytetty. Digitilausta ei voi tilapäisesti keskeyttää.

6. Laskutusjakson muutokset

Laskutusjakson muutokset tulevat pääasiallisesti voimaan seuraavan laskutusjakson alusta. Mikäli tilaaja kesken laskutusjakson muuttaa jatkuvan tilauksen laskutusjaksoa, muutos astuu voimaan 3 arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta.

7. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon, jonka saa pyydettäessä Lapin Kansan asiakaspalvelusta. Yleisimmät tilaushinnat ovat päivittäin nähtävissä myös Lapin Kansassa. Ulkomaille tilattavien lehtien tilaushinnan lisäksi veloitetaan kuljetuskustannukset. Lapin Kansalla on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan Lapin Kansassa, www.lapinkansa.fi -verkkopalvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson päättymiseen ilmoittamalla asiasta Lapin Kansan asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen voimassaolevan laskutusjakson päättymistä. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai vastaavista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

Tilaus alle 30-vuotiaalle: 18-29-vuotias voi tilata Lapin Kansan itselleen omaan talouteen normaalia tilaushintaa edullisemmin. Alennus lasketaan minkä tahansa tilaustuotteen normaalista hinnastohinnasta eikä siihen voida yhdistää muita tarjouksia. Tilausedun saaminen edellyttää tilaajan syntymäajan ilmoittamista ja sitä, että hän asuu omassa taloudessaan. Tilaajan tulee olla yksityishenkilö. Lahjatilauksissa ehtoja sovelletaan lahjan saajaan. Tilaajan tulee olla täysi-ikäinen, mutta lahjalehden saaja voi olla myös alle 18-vuotias. Muilta osin alennushintaiseen tilaukseen sovelletaan jatkuvan tai määräaikaistilauksen ehtoja.

8. Tilauksen maksaminen

Laskutettavissa tilauksissa tulee olla suomalainen laskutusosoite, ei kuitenkaan Poste Restante. Lapin Kansan tilauslaskut voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna tai verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna. Verkossa tehty tilaus on mahdollista maksaa verkossa yleisimpien verkkopankkien kautta.

Tilaajan tulee maksaa tilaus eräpäivään mennessä tai huolehtia tilille riittävä kate, jotta veloitus voidaan tehdä. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Lapin Kansa voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi ja päättää tilauksen.

9. Vastuu Lapin Kansan toimittamisesta ja painojäljestä

Lapin Kansa pyritään päälevikkialueen varhaisjakelualueilla pääsääntöisesti jakamaan ilmestymispäivinä klo 6.30 mennessä. Jakelussa voi olla paikallisia eroavuuksia. Myös säätila tai muut olosuhteet voivat aiheuttaa poikkeuksia. Haja-asutusalueella Lapin Kansa jaetaan yleensä arkisin postin päiväkannon yhteydessä ja viikonloppuisin yhteisnoutolaatikoihin. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi. Mikäli Lapin Kansa jää Lapin Kansasta johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee reklamoida siitä kahden arkipäivän kuluessa Lapin Kansalle. Lapin Kansan vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen. Toissijaisesti Lapin Kansa pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä. Lapin Kansalla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Lapin Kansan ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä Lapin Kansa edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai Lapin Kansan toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Lapin Kansan vastuu ulkomaille tilatuista lehdistä rajoittuu sovittujen lehtien toimittamiseen Itella Oy:n verkoston kautta.

Lapin Kansa toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Lapin Kansa ei suorita hyvitystä lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.

Lapin Kansassa voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia painojäljessä. Lapin Kansa ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

10. Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä uusi tilaus Kuluttajansuojalain (38/1978) 15 § ehdoin, ilmoittamalla siitä Lapin Kansan asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa.

11. Tietosuoja

Lapin Kansan tilaajat ovat Alma Media Kustannus Oy:n asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Lapin Kansalla ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä ja näiden yhteistyökumppaneilla on oikeus käyttää ja luovuttaa asiakasrekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset) henkilötietolain mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta Lapin Kansan asiakaspalveluun. Lapin Kansa nauhoittaa asiakaspalveluun tulevat puhelut sisäistä koulutus- ja opetustarkoitusta varten.