Tilausehdot

Alma Media Kustannus Oy:n kustantama Pohjolan Sanomat -sanomalehti ilmestyy pääsääntöisesti kuutena päivänä viikossa juhlapyhiä tai muita vastaavia päiviä lukuun ottamatta. Ilmestymättömät päivät on tarkistettavissa täältä. Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin Pohjolan Sanomien tilauksiin.

1. Tilausmuodot

Jatkuva tilaus on voimassa toistaiseksi ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Jatkuva tilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (12, 6, 4, 3 tai 2 tai 1 kuukautta). Jatkuva tilaus laskutetaan aina laskutusjakson alkamisen jälkeen. Uuden jatkuvan tilauksen ensimmäinen laskutusjakso alkaa samasta päivästä kuin tilausaikakin ellei muuta ole sovittu. Tilaaja voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai irtisanoa jatkuvan tilauksen ilmoittamalla siitä Pohjolan Sanomien asiakaspalveluun vähintään 3 arkipäivää ennen laskutusjakson päättymistä. Muutos tai irtisanominen astuu voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa. Tilaaja voi milloin tahansa muuttaa tilausmuodon jatkuvaksi tilaukseksi ilmoittamalla siitä Pohjolan Sanomien asiakaspalveluun.

2. Tilausvaihtoehdot

Täystilaus sisältää paperilehden liitteineen, verkon maksullisen sisällön, digitaalisen näköislehden, mobiilisovelluksen ja sähköisen juttuarkiston. Täystilauksen voi tilata viikon jokaiselle päivälle (6-päiväinen tilaus, sunnuntaina näköislehti) tai viikonlopuksi (perjantai-sunnuntai, sunnuntaisin verkko). Kaikissa vaihtoehdoissa digitaaliset palvelut (verkkopalvelu, näköislehti, mobiilisovellus ja juttuarkisto) ovat käytössä joka päivä. Täystilauksessa sovelletaan Pohjolan Sanomien tilausehtoja ja soveltuvin osin pohjolansanomat.fi:n käyttösääntöjä.

Pohjolan Sanomat voi tilata myös ilman paperilehteä Verkkotilauksena, jolloin sovelletaan lapinkansa.fi:n käyttöehtoja ja soveltuvin osin Pohjolan Sanomien tilausehtoja. Verkkotilaukseen sisältyy verkkopalvelun maksullisten juttujen lukuoikeus, näköislehti, mobiilisovellus ja juttuarkisto. Verkkotilaus on voimassa joka päivä.

3. Tilauksen irtisanominen

Mikäli tilaaja irtisanoo jatkuvan tai määräaikaisen tilauksen ennen ensimmäisen laskun eräpäivää, muutos astuu voimaan 3 arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta ja tilaajalta peritään toimitettujen lehtien hinta sekä kulloinkin voimassaoleva laskutuslisä uuden laskun lähettämisestä. Irtisanoessaan jatkuvan tilauksen tai jo maksetun määräaikaisen tilauksen myöhemmin tilaaja on oikeutettu saamaan takaisin mahdollisesti etukäteen maksamansa, irtisanomisen voimaanastumisen jälkeistä aikaa koskevan tilausmaksun. Maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan huomautusmaksun lisäksi hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä. Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, laskun perinnästä vastaa perintätoimisto.

4. Tilausten alkamisaika

Pohjolan Sanomien tilaukset voidaan aloittaa mistä päivästä tahansa. Arkena ennen klo 14.30 tehty tilaus voidaan yleensä toimittaa seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty tilaus seuraavana tiistaina. Pyhäpäivänä tehty tilaus alkaa seuraavan arkipäivän jälkeisenä päivänä.

5. Tilaajan jakelunkeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää Pohjolan Sanomien tilauksensa tai muuttaa tilauksen osoitetta ilmoittamalla asiasta Pohjolan Sanomien asiakaspalveluun. Arkena ennen klo 14.30 tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty muutosilmoitus yleensä seuraavana tiistaina. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen ja osoitteenmuutoksen minimiaika on 2 päivää. Jakelunkeskeytyksen voi tehdä kerralla enintään 3 kk:n ajaksi. Vähintään 2 päivän pituinen tilapäinen jakelunkeskeytys siirtää jatkuvan tilauksen seuraavan laskutusjakson alkua keskeytystä vastaavalla ajalla. Määräaikaista tilausta jakelunkeskeytys ei pidennä. Yhdistelmätilauksessa (Täystilaus) näköislehti ja arkisto ovat käytössä 2 kk:n ajan/ kalenterivuosi, kun paperisen lehden jakelu on keskeytetty. Verkkotilausta ei voi tilapäisesti keskeyttää.

6. Laskutusjakson muutokset

Laskutusjakson muutokset tulevat pääasiallisesti voimaan seuraavan laskutusjakson alusta. Mikäli tilaaja kesken laskutusjakson muuttaa jatkuvan tilauksen laskutusjaksoa, muutos astuu voimaan 3 arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta ja tilaajalta peritään kulloinkin voimassa oleva laskutuslisä uuden laskun lähettämisestä.

7. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon, jonka saa pyydettäessä Pohjolan Sanomien asiakaspalvelusta. Yleisimmät tilaushinnat ovat päivittäin nähtävissä myös Pohjolan Sanomissa. Ulkomaille tilattavien lehtien tilaushinnan lisäksi veloitetaan kuljetuskustannukset. Pohjolan Sanomilla on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan Pohjolan Sanomissa, pohjolansanomat.fissä tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson päättymiseen ilmoittamalla asiasta Pohjolan Sanomien asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen voimassaolevan laskutusjakson päättymistä. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai vastaavista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

Tilaus alle 30-vuotiaalle: 18-29-vuotias voi tilata Pohjolan Sanomat itselleen omaan talouteen normaalia tilaushintaa edullisemmin. Alennus lasketaan minkä tahansa tilaustuotteen normaalista hinnastohinnasta eikä siihen voida yhdistää muita tarjouksia. Tilausedun saaminen edellyttää tilaajan syntymäajan ilmoittamista ja sitä, että hän asuu omassa taloudessaan. Tilaajan tulee olla yksityishenkilö. Lahjatilauksissa ehtoja sovelletaan lahjan saajaan. Tilaajan tulee olla täysi-ikäinen, mutta lahjalehden saaja voi olla myös alle 18-vuotias. Muilta osin alennushintaiseen tilaukseen sovelletaan jatkuvan tai määräaikaistilauksen ehtoja.

8. Tilauksen maksaminen

Laskutettavissa tilauksissa tulee olla suomalainen laskutusosoite, ei kuitenkaan Poste Restante. Pohjolan Sanomien tilauslaskut voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna tai verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna. Verkossa tehty tilaus on mahdollista maksaa verkossa yleisimpien verkkopankkien kautta.

Tilaajan tulee maksaa tilaus eräpäivään mennessä tai huolehtia tilille riittävä kate, jotta veloitus voidaan tehdä. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Pohjolan Sanomat voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi ja päättää tilauksen.

9. Vastuu Pohjolan Sanomien toimittamisesta ja painojäljestä

Pohjolan Sanomat pyritään jakamaan päälevikkialueen varhaisjakelualueilla pääsääntöisesti ilmestymispäivinä klo 6 mennessä. Jakelussa voi olla paikallisia eroavuuksia. Myös säätila tai muut olosuhteet voivat aiheuttaa poikkeuksia. Haja-asutusalueella Pohjolan Sanomat jaetaan yleensä arkisin postin päiväkannon yhteydessä ja viikonloppuisin yhteisnoutolaatikoihin. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi. Mikäli Pohjolan Sanomat jää Pohjolan Sanomista johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee reklamoida siitä kahden arkipäivän kuluessa Pohjolan Sanomiin.  Pohjolan Sanomien vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen. Toissijaisesti Pohjolan Sanomat pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä Pohjolan Sanomia vastaavalla määrällä. Pohjolan Sanomilla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Pohjolan Sanomien ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä Pohjolan Sanomat edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai Pohjolan Sanomien toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.  Pohjolan Sanomien vastuu ulkomaille tilatuista lehdistä rajoittuu sovittujen lehtien toimittamiseen Itella Oy:n verkoston kautta.

Pohjolan Sanomat toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Pohjolan Sanomat ei suorita hyvitystä lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.

Pohjolan Sanomissa voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia painojäljessä. Pohjolan Sanomat ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

10. Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä uusi tilaus Kuluttajansuojalain (38/1978) 15 § ehdoin, ilmoittamalla siitä Pohjolan Sanomien asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa.

11. Tietosuoja

Pohjolan Sanomien tilaajat ovat Alma Media Kustannus Oy:n asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Pohjolan Sanomilla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset) henkilötietolain mukaisesti.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen perusteella. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta Pohjolan Sanomien asiakaspalveluun.